В периода 28 януари – 3 февруари на територията на София област се наблюдава леко понижение на заболяемостта от грип - 110,67%оо срещу 120,85%оо за предходния период. Най-засегната от болестта е възрастова група 0 - 4 години, следвана от възрастова група 5-14 и над 65 години.
Данни за сентинелното наблюдение съобщиха 11 общопрактикуващи лекари от Самоков, Ихтиман, Своге, Ботевград, Пирдоп и Етрополе, обяви Регионална здравна инспекция – София област.
Средната за страната заболяемост е 102,03%оо.