Четиримата палестинци, експулсирани от България, са създавали сериозна заплаха за националната сигурност, това се посочва в съобщение на пресцентъра на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

На 13 февруари 2013 г., по покана на частно лице, с визи за краткосрочно пребиваване на основание чл. 9а, ал. 2, т. 3, от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), в страната са влезли четирима палестинци без гражданство. По време на престоя им в България е получена информация, даваща основание да се счита, че присъствието на четиримата чужденци в страната създава сериозна заплаха за националната сигурност, предвид на което на 14. 02. 2013 г. от председателя на ДАНС са им наложени принудителни административни мерки по чл. 42 от ЗЧРБ.

В изпълнение на наложените мерки, четиримата чужденци са напуснали страната на 15. 02. 2013 г.
Следва да се има предвид, че визираните принудителни мерки нямат характера на санкция. Целта на мерките е превантивна.