При съвместна операция на Държавна агенция национална сигурност и Дирекция „Миграция” в МВР бе задържан македонският гражданин Панче Веселинов. Той е заподозрян като посредник при получаване на българско гражданство и пребиваване в България на криминално проявени македонски граждани. Веселинов е снабдявал клиентите си с фалшиви документи – удостоверения за раждане, свидетелства за съдимост, удостоверения за произход, медицински документи, шофьорски книжки.

Панче Веселинов е смятан за един от най-големите фалшификатори-чужденци на български документи за самоличност. Той е кандидатствал 3 пъти за българско гражданство, като и трите пъти то му е било отказано.

ДАНС е установила, че с действията си, македонският гражданин е създал предпоставки за съществуването на незаконни миграционни процеси, застрашаващи националната ни сигурност. Със заповед на председателя на ДАНС е наложена принудителна административна мярка „експулсиране” и е наложена „забрана за влизане в България” на Панче Веселинов за срок от 10 г.

В момента македонският гражданин се намира в Специализиран дом за временно настаняване на чужденци – Бусманци, откъдето в понеделник ще бъде експулсиран от служители на дирекция „Миграция” - МВР.