Община Ботевград ще кандидатства пред Националния доверителен фонд с проекти за осигуряване на средства за енергийна ефективност на детските градини във Врачеш и Скравена. Дейностите, които са заложени в проекта, са изолация на външни стени и покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки по осветление, подмяна на горивната база и отоплителната инсталация, енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление, по сградни инсталации и други.
Съгласно изискването, общината поема 15 % от финансирането, а фонда осигурява 85% от общата стойност на сумата, която ще бъде отпусната по проекта. В плана за финансиране на капиталови разходи са предвидени 310 884 лева за ремонт на детската градина във Врачеш и 179 388 лева за детската градина в Скравена.


През тази година Община Ботевград ще разработи и проекти за финансиране на : ЦДГ „Славейче” – 280 030 лева; ЦДГ „Слънце” – 127 645 лв.; детска ясла „Здравец” – 350 000 лв.; ОДЗ „Иглика” – 390 000 лева; обединено детско заведение в Трудовец – 350 000 лева; обединено детско заведение в Навачене – 300 000 лева; обединено детско заведение в Литаково – 300 000 лева; ОУ „Н.Й.Вапцаров” – 655 543 лева.