Уважаеми колеги лесовъди, скъпи жители на общините Ботевград и Правец,
Тази година за 83-ти път ще отбележим празника на всички лесовъди и на всички ангажирани със съхранението на българската гора.
Седмицата на гората е празник не само на нас лесовъдите, но и на всички които обичат и милеят за гората, защото горите на България са част от националното ни богатство и националната ни идентичност. В настоящия момент значението на българската гора вече излиза от националната рамка и се възприема със своята европейска и световна значимост.

Ръководството на ДЛ Ботевград се чувства длъжно да съхрани положителния опит и добрите традиции, утвърдени в дългогодишната история на лесничейството.

Искаме да изразим уважението си към всички колеги, за които отправна точка в отношението към горите са били и ще останат професионализмът, любовта и уважението към това неоценимо природно богатство.

Нужно ни е разбиране от страна на обществеността на общините Ботевград и Правец, че за преодоляване на трудностите, които стоят пред нас, натрупани през тежкия период на преход, е нужно време и много работа. Въпреки всичко с приемането на новия Закон за горите ние се надяваме да бъдат преодолени допуснатите недомислия и мудността в бюрократичен аспект. Именно за това ДЛ Ботевград ще продължава своя ход напред и само напред, но не и без неоценимата помощ и разбиране на цялата общественост.

Ето защо се обръщам към всички вас, за които отправна точка в отношението към горите е уважението и преклонението към това неоценимо природно богатство.

Използвам случая за да изкажа своята благодарност към служителите от ДЛ Ботевград, за това което е създадено и се създава, за ежедневните им усилия то да бъде съхранявано и умножавано. Уверен съм, че и за напред всички ние ще полагаме необходимите грижи за подобряване състоянието на горите и горските ресурси на територията на ДЛ Ботевград.

Благодаря още веднъж на всички колеги за труда и усилията, които ежедневно полагат. Пожелавам на всички здраве, сили и лични професионални успехи.

                                                           инж. Сашо Георгиев
                                                           и.д. Директор на ДЛ Ботевград