Директорът на ОУ „Васил Левски” – с. Новачене Здравко Спасов е единственият кандидат за длъжността „Старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в Регионално управление на образованието – София регион. Той отговаря на поставените условия в обявлението и е допуснат до участие в конкурса, който ще се проведе на 22 февруари в Министерството на образованието. Резултатът от теста ще бъде обявен в същия ден, се посочва в информация, публикувана на интернет страницата на РУО.