Днес отбелязваме 135-та година от Освобождението на България от турско робство. На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано е подписан мирен договор между Русия и Османската империя.
С него се слага край на Руско-турската освободителна война..
Санстефанският мирен договор на 3 март 1878 г. е подписан от граф. Н. П. Игнатиев и А. И. Нелидов, а от турска страна - Савфет паша и Садулах бей. Според него България става автономно трибутарно /зависимо/ княжество с християнско правителство и своя войска.
Границите на княжеството обхващат Северна България (без Северна Добруджа), Тракия (без Гюмюрджинско и Одринско) и Македония (без Солунската област и Халкидическия п-в).
По договора България е населена от 4 800 000 човека. Държавата се управлява от княз, избран от населението с одобрението на Великите сили и Високата порта.
Предвижда се и временно руско управление за срок от две години, което се осъществява от специален императорски комисар. Англия и Австро-Унгария се обявяват против Санстефанския договор.
По тяхна инициатива той е ревизиран и заменен с Берлинския договор през юли 1878 г. Страната се разделя на България и Източна Румелия до Съединението през 1885 г.


От 1888 г. 3-ти март се празнува като Ден на Освобождението на България от турско робство. Със свое решение от 5 март 1990 г. Народното събрание обявява датата за национален празник на страната.


Днешният празник е съпроводен с протести в цялата страна. „Мажоритарни избори, избираемост на съдии и прокурори, край на партийната олигархия, която унищожава България” – това са само част от призивите на хората, които ще развеят българското знаме по време на протестните шествия. В подкрепа на своите сънародници днес протестират и българите от всички краища на света.


Честит национален празник!