50 кмета и заместник-кметове на общини в България са посочили като основен проблем пътната инфраструктура в отговор на проучване на JFSK-България. Като втори проблем общините са посочили подобряване на градската среда и качеството на ВИК услугите. Причините за тези проблеми според тях са липсата на финансови средства, а за ВИК - липсата на интерес за решаване на проблема. Запитани какво е отношението им към корупцията, по- голямата част са отговорили, че не са попадали в такива случаи и считат, че най-много корупция може да възникне при обществените поръчки. Представители от бизнеса, участващи в проучването, са посочили като основен проблем в техния бранш корупцията, а на второ място - инфраструктурата.