Общинският клуб “Краевед” организира вечер, посветена на 130 години от рождението на Георги Попиванов – дългогодишен учител по български и литература в Орхание и други градове на страната, известен диалектолог и фолклорист. Тя бе проведена на 10 април в градската библиотека.  По покана на Смеонка Влайкова дойдоха от Варна  Драгомир Велков и Цветана Велкова – внуци на Георги Попиванов, както и техните семейства. Отзоваха се и други негови родственици, членове на клуб “Краевед”, граждани.

Срещата-разговор откри създателят на клуба Симеонка Влайкова, която разказа как е била провокирана да потърси информация за живота и делото на Георги Попиванов. Най-важните моменти от тях бяха представени под формата на компютърна разработка, изготвена от  ученика на ПГТМ “Христо Ботев” Радослав Проданов и председателя на дружество “Орханиец” Незабравка Димова. Най-младите краеведи от IV “г” клас на ОУ “Никола Йонков Вапцаров” представиха пословици, поговорки и отделни думи от нашия край, описани в книгата на Георги Попиванов “Орханийският говор”. Техният класен ръководител Виолета Филипова прочете поздравителен адрес към Общински клуб “Краевед” от академичната общност на университета “Константин Преславски” и читалище “Добри Войников” в Шумен, където известно време е работил и живял Георги Попиванов.  За именития наш съграждани разказаха и местни учители по български език и литература. Секретарят на общината Цеца Иванова информира, че той е удостоен със званието "Почетен гражданин на Ботевград" и неговата снимка е поставена на определеното за целта място в общинската администрация

Интересни спомени за своя дядо споделиха  Драгомир Велков и неговата сестра Цветана. Наследниците на Георги Попиванов дариха средства за издаване на вестник “Краевед” и книги на библиотеката.