През тази година в община Ботевград ще бъде изграден Клуб на учителите и културните дейци. Вече е определено и местоположението на сградата – в центъра на града. На този етап обече от общинското ръководство се въздържат да обявят публично мястото, тъй като предстои то да бъде съгласувано със съответните специалисти – архитекти, инспектори от РИОКОЗ и др.
През настоящата година се предвижда да бъдат изградени и три пенсионерски клуба в Ботевград и селата. За дейност на пенсионерите от общината през 2009 г. ще бъдат отпуснати 60 000 лв.