В проектозакона за Националната система телефон 112 ще има предвидени санкции за лъжливи обаждания.

Това съобщи главният директор Стоян Граматиков в Русе, като уточни, че предложението за наказанието в такива случаи ще бъде от 800 лева до 20 хиляди лева.

Центърът за спешни повиквания в Русе ще бъде готов до юни, а в края на годината ще бъде въведен в експлоатация заедно с другите пет пункта в страната. Изграждането му и техниката в него ще струва около пет и половина милиона лева.

За директор вече е избрана Полина Трендафилова, дългогодишен специалист в БТК. Предстои в русенския център да бъдат назначени още 55 души.

Националната система за спешни повиквания трябваше да заработи на 1 януари 2007 година. Заради забавянето, на 4 април 2008 година Европейската комисия изпрати предупредително писмо.

Стоян Граматиков призна, че в него е поставен срок от два месеца, за да заработи системата на телефон 112 и България вече е в процедура на санкции.

Срещу страната ни най-вероятно през юни ще бъде заведено дело в Страсбург.

Граматиков смята, че изграждането на Единния европейски номер за спешни повиквания в страната до края на годината, ще прекрати делото в международния съд срещу България.