На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предстоящите великденски празници, Общинският съвет уважи предложението на кмета инж. Богомил Георгиев  и реши:
1. Да се предостави великденска добавка в размер на 30,00 лв. на всички неработещи пенсионери, жители на община Етрополе с пенсии до 220 лв.
2. Да се предостави великденска добавка в размер на 30,00 лв. на всички деца, не навършили 2-годишна възраст и са жители на община Етрополе.
3. Да се предостави великденска добавка в размер на 50,00 лв. на всички деца с увреждания, жители на община Етрополе.
4. Средствата в размер до 50 000 лв. да бъдат осигурени от собствени приходи на община Етрополе.
Изплащането ще започне от 24 април т.г. в Информационния център за обслужване на гражданите в сградата на Общината. Живеещите в селата ще получат парите си от съответните кметства.