На вчерашното заседание на ОбС бе внесено предложение за промени в чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Тарифа към нея, според които звеното на Спешна помощ в Ботевград ще бъде задължено да плаща наем на болницата. Съветникът Христо Якимов попита дали е редно измененията и допълненията да бъдат гласувани на тази сесия, тъй като все още не изтекъл 14-дневният срок от обявяването им на сайта на общинската администрация. Въпросът бе отправен към адвоката на ОбС Стоян Стоянов, който обясни: „Това изменение се качва на сайта на административния орган, който го приема в 14-дневен срок.”. Думата по докладната поиска кметът Георги Георгиев. Той каза, че предложението не застрашава интересите на нито един лекар, независимо дали той работи в болницата, или в доболничната помощ. „Внесохме докладната по искане на управителя на общинската болница, за да може той, като ръководител на търговско дружество, да стъпи на базата на закона и Наредбата за управление и стопанисване на общинската собственост, за да реши проблемите, които има със специалистите от Спешна помощ. Те реално се явяват наематели на една част от сградния фонд, който е в активите на търговското дружество, наречено Многопрофилна болница за активно лечение, обясни градоначалникът. -Ние не променяме тарифата, за да се създават конфликти между общинската администрация, Общинския съвет и лекарите. Всички от доболничната помощ са подписали договор за наем с общинската администрация за период от четири години и си плащат по четири лева на квадратен метър. С промените, които предлагаме, дори „бетонираме” сключените договори с всички тези лекари”, допълни Георги Георгиев.
Христо Якимов отново подчерта, че няма предвид промените в текста, а това, че не могат да бъдат внесени за гласуване, тъй като срокът от обявяването им все още не е изтекъл. В отговор кметът заяви, че изтегля докладната от дневния ред и ще я внесе за гласуване на извънредна сесия на ОбС в понеделник.  
Обявлението за изменение и допълнение на чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е публикувано на сайта на Община Ботевград на 12 април 2013.