Буквално в последния ден от учебната година, днес в Актовата зала на СОУ „Христо Ясенов” в Етрополе учениците от шестите класове на общинските училища: СОУ ”Хр. Ясенов” гр. Етрополе, ОУ ”Христо Ботев” гр. Етрополе, ОУ ”Георги Бенковски” с. М. Искър и ОУ ”Хр. Ботев” с. Лопян проведоха своя открит урок по родолюбие. Организатори бяха учителите по история и цивилизация в СОУ ”Хр. Ясенов”, Йорданка Благова, Наталия Дочева и Веселка Лакова, както  и ръководството на Община Етрополе.
Няколко бяха темите, по които взеха участие представителните отбори на училищата: участието на видни етрополци в освободителната кауза за Родината, историята на Паметника на падналите във войните етрополци, като бяха представени и самостоятелни проекти на учениците по дискутираните теми. Основната тема в урока беше тази за идеята, проектирането, построяването и съдбата на Паметника в центъра на Етрополе през годините от неговото създаване.
Основното изказване по нея беше на Цветан Тацов, който се спря най-вече около промяната няколко пъти на мястото на паметника.
На урока присъстваха кметът на Общината инж. Богомил Георгиев, заместник-кмета Росица Христова, главен инспектор „ПКВ” в Общинска администрация Росица Иванова, директорите на общинските училища, председателят на Училищното настоятелство на гимназията и заместник-директор на Рудничен комплекс „Елаците-мед” инж. Валентин Цацов, както и Диана Марини, експерт „Връзки с обществеността“ в „Геотехмин“ ООД,.
За своето представяне всички участници получиха от Общината администрация индивидуални подаръци, които им връчи Росица Христова.