През новата учебно година се очертава да бъдат разкрити 15 маломерни паралелки в пет общински училища. Предложението е внесено в общината от директорите на съответните учебни заведения с мотива: „Функционирането на паралелки с численост на учениците под минималния брой е обусловено от редица социални, географски и демографски фактори.”. 


От своя страна Община Ботевград ще поиска съгласието на Общинския съвет. В докладната до местния парламент е посочено, че началникът на Регионалното управление на образованието – София регион – Росица Иванова, е дала положително становище.


Общият брой на учениците в маломерните паралелки през новата учебна 2020/2021 год. ще бъде 198. Разликата между норматива за минимален брой и действителния брой е 58 ученици. 


През идната учебна година маломерни паралелки ще има в училищата на селата Врачеш – 3, Литаково – 2, Скравена – 4, Новачене – 5, като една ще бъде слята, Трудовец – 1. 


„В случая общият брой на учениците във всяка от образователните институции в община Ботевград надвишава 80 и няма необходимост от допълнително финансиране, тъй като формулата за разпределение на средствата по единни разходни стандарти е съобразена така, че няма недостиг на средства в нито едно от общинските училища на територията на община Ботевград“, се посочва още в докладната до Общинския съвет. 


В дневния ред на редовното заседание, което ще се проведе в четвъртък, е внесена докладна, в която общинското ръководство предлага ОУ „Васил Левски“ – с. Литаково да бъде включено в списъка на средищните училища. Той се актуализира всяка година по мотивирано предложение на кмета на Общината и след решение на ОбС. 


През новата учебна година в училището в Литаково ще се обучават 8 ученици от селата Радотина, Краево и Рашково.