Полицаи от РУП - Ботевград са извършили вчера проверки с представители на Комисията за защита на потребителите на три заложни къщи на територията на Ботевград относно спазване изискванията на Наредбата за дейността на заложните къщи /НДЗК/. Нарушения са констатирани в две от къщите с един и същ собственик. В първата, намираща се на ул. „Цар Освободител“ липсвала информация на таблото за условията за връщане на заложените вещи и за таксите, които се начисляват по паричните заеми, с което е нарушен чл.4 от Наредбата. Във втората, на ул. „Хан Аспарух“, не е било приспособено търговско помещение със склад за съхранение на заложените вещи, с което е допуснато нарушение на чл.6 от НДЗК.


За установените нарушения от Комисията за защита на потребителите са съставени констативни протоколи, собственикът ще бъде санкциониран.