Предлагам в дискусиите в Народното събрание по Изборния кодекс много подробно да се обсъди германската избирателна система, каза проф. Михаил Константинов на заседанието на Изборния борд към Министерски съвет. По думите на проф. Константинов според германската система половината от депутатите се избирали по мажоритарен принцип. В същото време сумарният брой депутати, който всяка партия получава, бил строго пропорционален на броя на подадените гласове. "Има един основен въпрос - нов кодекс ли правим или поправяме стария. Всички спорове са на тема парламентарни избори. Там има смисъл да се пипнат нещата", заяви проф. Константинов. Според него няма нужда да се пише изцяло нов Изборен кодекс, защото парламентарните избори са една четвърт от всички избори, които се провеждат.