С решене на общинския съвет бюджетът на детските градини за тази година  ще бъде завишен с 5000 лв. Средствата ще осигури общината от собствени приходи. Те ще бъдат разходвани за изплащане на пътните разходите на помощния персонал, работещ в детските градини на територията на Ботевград.