През тази година училището в Новачене навършва 160 години. Юбилеят ще бъде честван тържествено през следващия месец. Педагогическият персонал на учебното заведение е изготвел програма която включва откриване на Интернет страница, издаване на вестник, отчитане на  резултатите от конкурси и състезания чрез компютърна презентация, изследване на дейността, свързана с историята на училището, местния фолклор, изготвяне на речник на диалектни думи и др. За осъществяването на различните мероприятия общината ще отпусне 8000 лв.

1000 лв. ще бъдат осигурени допълнително за представяне на танцов ансамбъл “Луди млади” и фолклорна група “Здравец” при читалище “Правда” – Навачене, във фестивали във Велико Търново и Кремиковци.

Сума в същия размер ще бъде отпусната за издаване на книга за историята, обичаите бита и други културни ценности на с. Новачане.  Автор на творбата е Димитър Марков.