Съветниците подкрепиха единодушно предложението на кмета Георгиев да бъдат отпуснати 2000 лв. за 50-годишния юбилей на ТПГ “Стамен Панчев”. “Училището е държавно, но общината ще осигури средства за отбелязване на годишнината, защото там учат нашите деца и работят нашите учители” – подчерта градоначълникът.
50-годишния юбилей на професионалната гимназия ще бъде отбелязан тържествено на 13 декември.