В началото на отоплителния сезон дружество „Правецгаз” обяви кампания за включване на нови абонати  без първоначална такса. Кампанията  е от  1 септември до 31 октомври  и важи за територията на  Правец и Разлив, където вече има изградена газопреносна мрежа.