Рома Праид в гр. Етрополе ще се проведе на 06.10.2013 г. от 10:00 ч. в Малкия салон на народно читалище „Тодор Пеев”.
Програмата за празника включва: училищата, намиращи се на територията на общината ще се подготвят с кратка програма, която да олицетворява ромския колорит и култура. Всяко едно от тях ще има възможността да пресъздаде кратка картинка от битието на ромския живот, като ще бъдат включени и драматизации с известни ромски приказки и басни.
Младежкият клуб към ЦРО гр. Етрополе  ще се подготви с кратка програма, като едно момиче от младежите ще открие празника с химна на ромите „Джелем Джелем”. Младежите ще се подготвят с разнообразни песни, които ще включват дует на писни, рап и др. По предложение на младежкия клуб най-отгоре на сцената ще има лого с надпис „Ние можем повече”.
Модераторът от местния клуб в с. Малки Искър ще проведе празника на 08.10.3013 г., като ще се направи изложба на стари битови предмети на ромската общност от селото. Училището ще подготви кратка програма с изцяло ромска тематика.
По същия начин модераторът в местния клуб в с. Лопян ще проведе празника, като се съберат стари предмети от ромската общност и се направи изложба. С помощта на училището ще се организира кратка програма, с която да се пресъздаде  ромския бит, колорит и култура.
По такъв начин ще премине празника в община Етрополе.
Изготвил: Иван Тодоров - Център за развитие на общността гр. Етрополе