На днешното извънредно заседание кметът Георги Георгиев внесе докладна за отпускане на 320 000 лева, необходими за направата на вертикална планировка пред новата зала с улични бордюри – 675 м, алеи с двуцветни павета – 1775 кв.м зелени и 1995 кв.м бели, и 1600 кв.м асфалтова настилка.


На въпроси на Иван Гавалюгов кметът Георгиев отговори, че вертикалната планировка е предвидена в проекта за изграждане на спортната зала и не се налага общината да плаща допълнителни средства за проектиране. „7 200 000 лева струва само изграждането на залата. В тази сума не са включени средства за вертикална планировка. Предстои да бъде проведена нова процедура за избор на изпълнител на вертикалната планировка”, обясни Георги Георгиев.


Съветникът Филип Филипов попита дали тези 320 000 лева покриват точно стойността на вертикалната планировка по проект. В отговор кметът каза, че не покриват всички разходи. „За нас в момента е важно да се направи вертикалната планировка пред залата и от двете й страни. Зад залата тепърва ще се прави един много голям паркинг. Зад него ще се изгради една малка зала за подгряване. Но това са разходи за друг етап, който ние в момента не коментираме”, допълни градоначалникът.


Филип Филипов предложи към докладната за отпускане на средствата да бъде приложена количествено-стойностна сметка.
„Няма да намерите друга община в Република България, която да направи за тези пари това нещо. Така както няма да намерите в Република България друга община, която без да е получила един лев от държавата, си права сама спортната зала. Много са мераклиите да докажат, че в Ботевград се отклоняват и грабят пари, но за пореден път им казваме ядец”, каза още Георги Георгиев.


Христо Якимов бе категоричен, че не приема по този начин да се внасят докладни за близо половин милион лева. „В 16.55 часа ми се връчват докладните да гласувам 470 000 лева за нещо, което, както разбрахме, е проектирано миналата или по-миналата година”, каза той.
Кметът Георгиев отговори, че не е внесъл докладната на редовната сесия през септември, защото тогава не е имал виждане откъде ще осигури средствата, но от днес вече има яснота по този въпрос.


Докладната за отпускане на средствата подкрепиха 21 съветници, д-р Марияна Горгачева, Христо Якимов и Иван Гавалюгов гласуваха „против”, Филип Филипов се въздържа.
Иван Гавалюгов, доколко му бе дадена възможност, обясни отрицателния си вот така: „Съгласете се, че такава сериозна тема и такива сериозни средства, не могат да се гласуват извънредно. Ние трябва да имаме време да се запознаем обстойно с докладните и да си зададем въпросите по тях.”.


Следваща докладна за отпускане на 150 000 лева, необходими за изграждане на фонтан с диаметър 8 метра и дълбочина 0.60 м,  осветление и озеленяване на 1100 кв.м с поливна система за оформяне на пространството около новата зала, подкрепиха 18 съветници, против бяха д-р Марияна Горгачева, Христо Якимов, Иван Гавалюгов и Филип Филипов. 


„Общинската администрация можеше да не пита за тези разходи. Има достатъчно пера, заложени в бюджета. От собствените средства на общината мога да харча без да Ви питам. Така е по закон, но нали говорим всичко да бъде прозрачно, всичко да се знае, всичко да се чуе и ако има някой някакви съмнения – да ги каже. Ако ние сме допуснали грешка – да я изправим”, каза в края на заседанието Георги Георгиев.