В софийска област по данни на Националния статистически институт работят общо 957 лекари, от които 146 общопрактикуващи. Спрямо броя на населението в областта – един лекар обслужва 259 души. Приблизително такава е и картината в страната – 263-ма души на един лекар.
През 2005 год. обаче картината в Софийска област е била по-зле: на едни лекар са се падали 287 души.
При стоматолозите Софийска област изостава спрямо средните показатели за страната. На един зъболекар в областта се падат 2045 души. За страната този показател е 1158 души на един специалист по дентална медицина.
По данни на НСИ през 2010 год. в Софийска област функционират общо 16 болнични заведения с 1696 легла, от които 8 многопрофилни болници, 7 специализирани, 1 център за психично здраве. Лечебните заведения за извънболнична помощ са 51, от които 1 диагностично-консултативен център, 14 медицински центъра, 35 медико-технически лаборатории, 1 медико-дентален център и 5 други лечебни заведения.