От 1-ви юли догодина всички пенсии ще бъдат увеличени по швейцарското правило с 3 процента. Това предвижда проектозаконът за бюджета на Държавното обществено осигуряване, който се внася за разглеждане на заседание на съвета за тристранно сътрудничество. В проекта е заложено още минималната пенсия да стане 155 лева от средата на годината, а максималната пенсия - 840 лева. От 1-ви януари обезщетението за отглеждане на малко дете се вдига на 340 лева. Управляващите са предвидили още замразяване на възрастта и стажа за пенсиониране, както и запазване на стария режим за изплащане на болничните. От догодина се възстановява швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите, като предвижданият ръст от юли е 3 процента. Социалната пенсия за старост ще нарасне от 110 на 113 лева, а средният размер на пенсията на един пенсионер през 2014-та година ще бъде с 14 лева по-висок спрямо тази година или 307 лева. Въпреки настояванията на синдикатите за увеличаване на размерите на вноските за пенсия и безработица, те се запазват. Възрастта и стажът за пенсиониране остават на стойностите си от тази година - мъжете ще се пенсионират при навършени 63 години и 8 месеца и стаж от 37 години и 8 месеца, а жените - при навършени 60 години и 8 месеца и стаж от 34 години и 8 месеца. Минималното обезщетение за безработица остава 7.20 лева дневно. Продължава да действа и режимът на изплащане на болничните, при който работодателят поема първите три дни, като изплаща 70 процента от среднодневното брутно възнаграждение. През 2014-та година максималният осигурителен доход ще бъде 2400 лева, а минималните осигурителни доходи ще нараснат средно с 2.6 процента.