Ново гласово меню оптимизира обслужването в случай на аварии


ЧЕЗ разшири услугите, които предоставя през своя кол център. От средата на септември на денонощната телефонна линия 0700 10 010 клиентите имат достъп до гласово меню, което ги информира по-бързо и ефективно в случай на аварийно прекъсване на електрозахранването.


Услугата е достъпна след обаждане на телефон 0700 10 010 и избор на бутон 3. Клиентите получават информация за съществуващите аварии и времето за тяхното отстраняване, като могат и да  подадат сигнал до компанията в случай на прекъснато електрозахранване.


„Нововъведението има за цел да подобри обслужването на нашите клиенти. Те вече могат да достигат по-бързо до нужната им информация. Системата е настроена така, че  сигнали за смущения в електроподаването, получени през новото меню, се обработват с по-висок приоритет”, каза Димчо Станев, директор „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ България.


Компанията съветва своите клиенти при прекъсване на електрозахранването първо да погледнат дали в околните блокове или къщи в съответното населено място има електричество. Ако е видимо, че всички или повечето от тях са останали без захранване, е добре клиентите да изчакат около 10-15 минути преди да позвънят в телефонния център. В случай, че електрозахранването не бъде възстановено в този период, новата услуга на телефон 0700 10 010 позволява веднага да се получи навременна информация или да се подаде сигнал за авария.


Коректната и точна информация от клиентите помага за по-бързото и качествено отстраняване на аварията. Сред данните, които могат да бъдат поискани от служителите на ЧЕЗ, са клиентски номер, точен адрес, както и къде се намира електромерът.