Международният ден на доброволеца се отбелязва всяка година на 5 декември.
От 1985 година датата 5 декември е обявена официално за Международен ден на доброволеца по предложение на Генералната Асамблея на ООН. Според анализите, едва 6% от българите са се включвали в различни доброволчески акции. Средният процент за Европа е 21.
На този ден обществото отдава своята почит към хората, които с безвъзмездния си труд помагат за подобряване на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ, с което допринасят светът да се превърне в по-мирно и безопасно място.
Всички ние правим необходимото за възраждане на доброволчеството в нашата страна. Сега сме в началото на нов етап от развитието на доброволното движение, защото е факт на нормативната база и другите документи, регламентиращи регистрацията, подготовката и адекватното финансиране на доброволните формирования.
В регистъра на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР са вписани 129 общински ДФ, с 1 734 доброволци на територията на цялата страна.
В РС”ПБЗН” – Етрополе от 10.00 до 12.00 ч. е организирана приемна „Ден на отворените врати” с тематична насоченост: „Ролята на доброволните формирования при ликвидиране на пожари, бедствия и други извънредни ситуации”. Провеждане на работна среща с местните медии и разяснителна дейност ще се проведат от 13.00 до 14.30 ч. Ще се проведе в рамките на деня и работна среща от служители на РС”ПБЗН” – Етрополе, членовете на ДФ на територията на Община Етрополе, както и бивши служители на противопожарната служба. Разбира се с радост ще бъдат посрещнати и граждани, желаещи да научат за противопожарното дело и спасителната дейност. Ще бъде проведена демонстрация с наличната противопожарна и спасителна техника на територията на противопожарната служба.
Целта на кампанията е да се насочи вниманието на обществото към потребностите на младите хора и насърчаване на диалога с тях, както популяризиране на обществено значими послания към младежите, насочени към тяхното развитие.