Земеделски производители, отглеждащи семкови и костилкови овошки, ще получат 1.1. млн. лв. за закупуване на средства за растителна защита срещу вредителите, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" днес. Също така фермери, получили кредити за изхранване на животни в периода 2008-2010 г. и за семена и торове за производство на картофи, ще могат да поискат разсрочване на заемите си до 25 ноември 2014 г.
 
Заявления за подпомагане на производителите на овошки ще се приемат в областните дирекции на ДФ "Земеделие” до 12 декември 2013 г. по постоянния адрес на физическите лица и едноличните търговци и по адресното управление на юридическите лица. Срокът за сключване на договорите е до 21 декември 2013 г. Максималният размер на помощта е до 100% от разходите по закупуване на средства за растителна защита за контрол на вредителите по трайните насаждения.
 
Заявления за разсрочване на дълговете на животновъдите ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ до 20 декември 2013 г.