На днешното първо извънредно заседание на Общинския съвет бяха разгледани две точки. Промени по дневния ред нямаше.
На сесията присъстваха 15 съветника. Председателят Христо Андреев обяви, че Давид Давидов и Пламен Иванов от БСП отсъстват по уважителни причини.
От името на десет общински съветника Линко Лилов прочете мотивите, поради които предлагат Емил Делчев Димитров да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на община Етрополе” /цитирам проекта за решение/  „за изключителни заслуги към града и общината във всички области на обществения и икономически живот и във връзка с навършване на 50 години на 11.01.2014 година”.
Отношение от общинските съветници изразиха д-р Иван Герчев, Владимир Александров и Володя Вълов.
Въпреки подкрепата и от граждани, които присъстваха на сесията, предложението не беше прието.
По правилник, за удостояването с такова звание трябва да гласуват 2/3 от броя на всичките избрани съветници. От 17, колкото са при нас, това прави най-малкото 12 съветника.
Днес за предложението гласуваха 10 от присъстващите, а 5 бяха против.
Подкрепиха го 9 от ГЕРБ и Володя Вълов от Коалиция „Алтернатива за Етрополе”. Другият член от Коалицията Милчо Цацов и 4-мата от БСП гласуваха против.
По този начин не се получи „квалифицирано мнозинство” от 2/3 и Емил Димитров беше неприятно изненадан за рождения му ден.
Не беше еднозначно гласуването и по втора точка /цитирам/  „за ползване на банков кредит – овърдрафт в рамките на бюджетната година за оборотни средства за нуждите на община Етрополе”.
Предложението е за 700 000 лева със срок за погасяване 31 май т.г. Заемът от миналата година със същите размери е погасен до края на 2013 година, а този ще бъде в рамките на тази календарна година.
За предложението, внесено от кмета инж. Богомил Георгиев,  гласуваха 11 съветника, 2-ма бяха против и 2-ма се въздържаха.