Мястото под бившия завод „Чавдар” отдавна се е превърнало в голямо сметище за всякакъв вид отпадъци. От известно време там се изхвърлят и животински останки. В момента околността е осеяна с черепи, кости и кожи от животни. Това прави гледката още по-шокираща. С животински останки са пълни и канализационните шахти на бившия завод. Те са в процес на разлагане и от тях се разнася миризма на мърша. Рояци мухи кръжат над шахтите. В същото време кучета разнасят останките на широк периметър, видя наш репортер.
Някои от шахтите са затрупани с камъни. Най-вероятно целта е била да се прикрие това, което има в тях.
Животинските остатъци са източник на опасни зарази не само за жителите на близките населени места, но и за домашни и селскостопански животни. Едва ли обаче виновниците осъзнават, че безразсъдните им действия могат да доведат до сериозни последици. Остава надеждата, че компетентните органи ще се самосезират и ще предприемат бързи и адекватни мерки  за почистване на мястото от животинските останки и за установяване на виновните лица.