Общинският съветник Филип Филипов предложи в плана за финансиране на капиталовите разходи за тази година да бъдат заложени средства за поетапно привеждане на „спящите полицаи” и детските площадки в Община Ботевград с изискванията в съответните наредби.


„През 2012 година излезе Наредба за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. В тази Наредба е оказан начинът, по който „спящите полицаи” трябва да бъдат изградени, за да не създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия”, каза общинският съветник. Според него трябва се провери дали „спящите полицаи” по пътя за Зелин отговарят на стандартите. „Мисля, че само липсата на поледици предотвратява опасността от ПТП-та в този участък”, добави Филипов. Той предложи реконструкцията и ремонтът да започнат от „най-фрапиращите” неравности по улиците в Общината.


По отношение на второто си предложение общинският съветник допълни: „Добре би било през тази година да се предвидят средства за привеждане на 30 % от детските площадки на територията на Общината с изисквания в Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.”. Филип Филипов подчерта, че средства за тази цел трябва да се осигурят и през следващите години, за да може общината да спази крайния срок за привеждане на детските площадки в безопасен вид, който изтича през 2016 година.  


„Средства за така наречените „спящи полицаи” са заложени по благоустройствените мероприятия. Друг е въпросът, че един искат да има изкуствени неравности, а други не искат, защото си трошат колите. Не знаем на кого да угодим! Действително трябва да се обърне внимание. Готов съм в тази връзка да сформирам комисия с представители на техническа служба и Общинския съвет. Що се отнася до детските площадки – започнали сме да правим подобрения. В България има какви ли не наредби, но никой не дава пари към тях. За детската площадка, която направихме при ротондата, трябва да се спазят толкова много изисквания, според архитекта, че по-добре да я махнем”, отговори кметът Георги Георгиев. По негови думи, до момента ДНСК е извършила осем проверки, свързани с изпълнението на проекта за изграждане на ротондата.