Днес, 4 февруари е Световен ден за борба с рака, откриването, лечението и превенцията на раковите заболявания.


Да бъдем съпричастни към всички страдащи от коварната болест и към техните семейства и им пожелаем оздравяване!
Да почетем паметта на всички отишли си от този свят в следствие на заболяването!
Да си пожелаем да бъдем здрави, да не пренебрегваме профилактичните мерки и водим природосъобразен начин на живот!