Мила Костадинова Манчева вече е получила препис от протокола на състоялия се миналата седмица конкурс за началник на Регионалния инспекторат по образованието за Софийска област.
Конкурсът е преминал на три етапа: оценка на концепция за развитието на образованието в Софийска област, защита на Концепцията и интервю по законовата уредба на образованието в България.
От явилите се 7 кандидати на първия етап са отпаднали 3-ма, след което за третия етап са останали само двама от кандидатите.
От тях Мила Костадинова Манчева е спечелила конкурса и вече очаква заповедта за заемане на длъжността Началник на РИО на МОН за Софийска област.
Честито!