Преди Коледните празници три професионални гимназии от Софийска област получиха допълнителни финансови средства по инвестиционната програма на МОН за 2017 година. За ремонт на оградата на ПГ по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ в Ботевград е отпусната сума в размер на 134 222 лева, за  ПГ по туризъм в Самоков са осигурени 60 754 лева - за основен ремонт на сградата на учебното заведение. В сумите са включени и средства за инвеститорски контрол по изпълнение на дейностите. 63 000 лева допълнително финансиране за модернизация на професионалното образование получи и ПГ „Велизар Пеев“ в Своге.