Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта.
Организирането и провеждането на Ученическите игри създава условия за:
1. Практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори, чрез доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност.
2. Възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт (ISF).
3. Осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на ученическия спорт, съобразно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 
 Игрите се провеждат в 3 възрастови групи, за учениците от V-VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас в 4 етапа.
Спортовете за съответните възрастови групи са:
• за V-VІІ клас: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, тенис на маса, бадминтон, лека атлетика и шахмат;
• за VІІІ-Х клас: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, тенис на маса, бадминтон, лека атлетика и шахмат;
• за ХІ-ХІІ клас: баскетбол, волейбол, хандбал и футбол


След приключване на вътрешно-училищните и общински състезания, предстои вторият етап - областните състезания.
Етрополе е домакин на футболните срещи и двубоите на волейбол.
На 8 март, събота, от 9.30 ч. на изкуственото игрище на ст. ”Етрополе” ще бъде началото на футболните мачове, а на 16 март, събота, ще са волейболните срещи.