Три докладни за отпускане на средства са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на ОбС. Едната е за сума от 1000 лева, необходима за ремонт на оградата на манастира „Свети Николай Чудотворец” в Скравена. Съгласието на местния парламент се иска за отпускане на средства в размер на 1700 лева за ограждане на гробищния парк във Врачеш.
Третата докладна е за осигуряване на еднократна финансова помощ – 450 лева, за закупуване на консумативи за спешна операция на 50-годишна ботевградчанка.