Общината ще продължи да отпуска средства за лечение на онкоболни. Молбите на нуждаещите се хора се разглеждат от Комисията по здравеопазване към ОбС. Нейните членове преценяват каква сума трябва да бъде отпусната за лечение на съответното заболяване. Средствата за онкоболните жители на общината се отпускат по решение на общинския съвет. Парите са осигурени от продажбата на определени имоти на територията на бившето военно поделение.