От 14. до 17.04.2014 г. е планирано посещение в България на градската съветничка по въпросите на образованието, училищата, културата и спорта в община Берлин-Нойкьолн, г-жа д-р Франциска Гифай. По  длъжност  д-р Гифай съответства на заместник-кмет в България, тъй като Берлин, има статут на федерална провинция.


Тя ще бъде придружавана от делегация, в състав:
г-жа Кордула Симон, пълномощник по европейските въпроси на община Берлин Нойкьолн,
г-жа Гизела Унруе, член на сенатската администрация за образование и наука,
г-жа Вяра Кохер, преводач,
както и от журналистите:
г-жа Нина Амин от Радио Берлин Бранденбург/ Инфо Радио,
г-н Волфганг Кюбел от телевизия РББ,
г-н Йозлем Гезер от списание Дер Шпигел,
г-жа Фрайа Петерс от вестник Ди Велт.
Делегацията ще посети училището-интернат в село Лопян на 17. април 2014 г. от 10 часа.
В програмата на делегацията, освен  училището в село Лопян, е включено и това  в село Видраре, чиито ученици в голяма степен произхождат от социално слабите слоеве на населението и чиито ръководства полагат големи усилия за интегриране на децата от малцинствата, макар и със скромните средства, с които разполагат.
Г-жа д-р Гифай и нейната делегация  са изявили желание  да се срещнат също на 17.04. от 15:00 до 15:45 часа с представители Община Етрополе  и с активистите на     Центъра за развитие на общността „Амалипе” в Етрополе.
Въпросите, които особено интересуват г-жа Гифай и нейната делегация засягат образованието, интеграцията и жизнената среда на социално слабите слоеве на населението и особено на ромското малцинство, както и миграцията от бедност, която е проблем за община Нойкьолн.