Общината предлага на Общинския съвет да гласува за отпускане на 6000 лева, с които да бъдат закупени по пет кубика дърва за огрев на ветераните от войната. Към момента те наброяват 19 човека в Община Ботевград. 


Средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината. 


Подпомагане на ветераните с дърва за огрев е една от дейностите, заложени за реализиране в социалната програма на общината за тази година.