„Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства“ ще стартират дейността си в Ботевград. От общината обявиха процедура за подбор на персонал. За „Центъра за обществена подкрепа” се търсят управител, счетоводител, юрисконсулт, двама психолози, медицинска сестра, логопед, четирима социални работници, трима педагози, трима сътрудници по социалните дейности, две чистачки и един шофьор.


За „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ се търсят: управител, експерти „Арт терапия”, „Музикална терапия”, „Кулинарна терапия”, двама сътрудници и шофьор.


Необходими документи за участие в процедурата по подбор са: попълнено заявление по образец, автобиография, копие от диплома за завършено образование, документ за квалификации.


Документите се подават до 29 април в община Ботевград. Обявлението е публикувано на интернет-страницата на общината.