Във връзка с реализация на схема BG051PO001 – 2.1.14 „Аз мога повече”, Бюро по труда - Ботевград уведомяваме кандидатите, подали заявления за участие в две обучения, че предстои оценяване на заявленията им по второ желание.


За целта е необходимо да се представи копие на документа за завършено обучение по първото желание. След установяване на правото за обучение по второто желание, допуснатите кандидати ще бъдат поканени в Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград за получаване на уведомително писмо и уведомление за избор на доставчик за обучение.


Повече информация може да получите в ДБТ-Ботевград, пл. „Незнаен воин” № 7, на тел.: 0723 / 60 161 или 0878 / 281 930.