Показваме поредната справка от Дирекция "Бюро по труда" гр. Ботевград за равнището на безработица през месец март.
За  Община Етрополе тя е 10,6%, което е с 0,2% по-малко от февруари.
По общини:


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ:
Равнище на безработица - 10,6%
Брой регистрирани безработни лица - 592
в т.ч. - жени - 309
- мъже - 283
сред тях с намалена работоспособност - 36
Брой регистрирани по възраст - 592
- до 24 години - 81
- от 25 до 29 години - 63
- от 30 до 44 години - 213
- от 45 до 49 години - 71
- над 50 години - 164
Брой регистрирани по образование - 592
- с висше - 50
- със средно - 302
- с основно - 102
- с начално - 30
- без образование - 108
Брой регистрирани без специалност и професия - 266
Трайно безработни - 200
Представители на уязвими етнически групи - 181


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:
Равнище на безработица - 11,6 %
Брой регистрирани безработни лица - 1756
в т.ч. - жени - 900
- мъже - 856
сред тях с намалена работоспособност - 120
 
ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:
Равнище на безработица - 22,3%
Брой регистрирани безработни лица - 683
в т.ч. - жени - 309
- мъже - 374
сред тях с намалена работоспособност - 12