Както вече съобщихме, в късния следобед вчера, 30 ноември, в Многофункционалната зала на НЧ"Тодор Пеев-1871" имаше публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Етрополе за 2016.
Проектът бе представен от Нели Сейменарова - директор на дирекция "Бюджет и финанси" в Общинска администрация -гр.Етрополе.
В публикувания вече материал качихме основните параметри от проекто-бюджета.
За читателите на сайта качваме и подробностите в разходната част на бюджета по някои от дейностите за 2016 година.


1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 705 887.00 лв., от тях:
1.1. Общински съвет 120 000.00 лв.
1.2. Помощи за новородени 40 000.00 лв.
1.3. Помощи по реш.на ОбС 10 000.00 лв.
1.4. Издръжка 531 887.00 лв.
1.5. Членски внос 4 000.00 лв.


2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 20 000.00 лв., от тях:
2.1. Бедствия и аварии 20 000.00


3. ОБРАЗОВАНИЕ 610 000.00 лв., от тях:
3.1. СОУ Христо Ясенов 300 000.00 лв.
3.2. ОУ Христо Ботев – Етрополе 15 000.00 лв.
3.3. ОУ Г.Бенковски с.М.Искър  20 000.00 лв.
3.4. ОУ Христо Ботев с.Лопян 20 000.00 лв.
3.5. ЦДГ Слънчице 70 000.00 лв.
3.6. ЦДГ Еделвайс 105 000.00 лв.
3.7. ЦДГ Звънче 80 000.00 лв.


4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 280 000.00 лв., от тях:
4.1. ЦДЯсла 80 000.00 лв.
4.2. МБАЛ  200 000.00 лв.


5. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 383 500.00 лв., от тях:
5.1. Домашен социален патронаж 170 000.00 лв.
5.2. Транспорт 120 000.00 лв.
5.3. Национални програми към БТ 3 500.00 лв.
5.4. Клубове на пенсионера 20 000.00 лв.
5.5. ЦСРИ 70 000.00 лв.


6. БКС 690 000.00 лв., от тях:
6.1. Поддръжка гробищни паркове 20 000.00 лв.
6.2. Осветление 100 000.00 лв.
6.3. Чистота 380 000.00 лв.
6.4. Водоснабдяване и канализация 10 000.00 лв.
6.5. Ликвидиране на локални сметища 5 000.00 лв.
6.6. Проект за изграждане на площадка за строителни отпадъци 30 000.00 лв.
6.7. Безстопанствени кучета и дератизация 20 000.00 лв.
6.8. Средства за обработка на неопасни битови отпадъци - ДЕПО 80 000.00 лв.
6.9. Технически дейности-скици, заснемане 15 000.00 лв.
6.10. Отчуждаване на имоти 30 000.00 лв.
 
7. ПОЧИВНО ДЕЛО 512 500.00 лв., от тях:
7.1. Масова физкултура и спортни бази 438 000.00 лв.
7.1.1. Спортно дружество 100 000.00 лв.
7.1.2. Детско-юношеска школа по футбол 250 000.00 лв.
7.1.3. Волейболен клуб – Етрополе 50 000.00 лв.
7.1.4. Клуб по борба 10 000.00 лв.
7.1.5. Клуб по тенис 1 000.00 лв.
7.2. Радиовъзел 15 000.00 лв.
7.3. Обредни дейности 12 000.00 лв.
7.5. Други дейности по културата 74 500.00 лв.
7.5.1. В-к Етрополски преглед 13 000.00 лв.
7.5.2. Туризъм 12 000.00 лв.
7.5.3. културен календар 42 000.00 лв.
7.5.4. общински план за интеграция на ромите 1 500.00 лв.
7.5.5. дърва за огрев на ветерани 4 000.00 лв.
7.5.6. командоси 2 000.00 лв.


8. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 610 500.00 лв., от тях:
8.1. Зимно поддържане и ремонт на пътища 154 300.00 лв.
8.2. Туристическо дружество 2 000.00 лв.
8.3. ски-турнир 0.00 лв.
8.4. Общински гори 35 000.00 лв.
8.5. Целеви капиталови разходи 419 200.00 лв. в т.ч.:.
за пътища 269 800.00 лв.
целеви разходи 149 400.00 лв.