Правителството предостави по бюджетите на общините допълнителни 1689 474 лв. за ремонтни дейности в общинските училища. Средствата са предвидени предимно за стягане на училищните тоалетни, които са в много лошо състояние, съобщава в. "Преса". МОН изиска от регионалните инспектори по образование информация от всички държавни и общински училища за състоянието на санитарните им възли. Анализът показа, че в 221 държавни и 1372 общински училища те не отговарят на санитарно-хигиенните изисквания. Това е първа стъпка, която ще реши проблемът в 23 общински училища, обясниха от МС. Министрите одобриха пътна карта за 2014 г. за изпълнение на препоръките на препоръките от доклада на ЕК от януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. Сред мерките е записано оптимизиране на районните съдилища, мониторинг и анализ на индивидуалната натовареност на магистратите, приемане на национална стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки и др.