Изборните секции в Етрополска община бяха отворени в 6:00 часа. До 9:00 часа са гласували 4 % от имащите право на глас.
Изборът преминава при спокойна обстановка.