Спокойно протича изборният ден в секциите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ „Васил Левски” – Ботевград, показа наша проверка. В училището в ЖК „Васил Левски” се намират три секции – 17, 21 и 23. По списъци в тях трябва да гласуват общо 2360 човека. До средата на изборния ден правото си на вот са упражнили общо 289 души.


В ОУ „Васил Левски” са разположени осем секционни избирателни комисии  - 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22. За същото време общият броя на гласувалите в тях е 905 от общо 6 647 човека в избирателните списъци.
Всички председатели на изброените секционни избирателни комисии споделиха, че към момента изборният ден протича в спокойна обстановка.


За обезпечаване реда по време на евровота в Община Ботевград е осигурена допълнителна подкрепа от служители на жандармерията, тъй като местното полицейско управление не разполага с достатъчен брой полицаи за тази цел.