КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ?!


За учебната 2014/2015 година паралелките с интензивно изучаване на чужд език са:
1. Испански език с профилиращи предмети английски език и български език и литература;
2. Английски език с профилиращи предмети втори чужд език по избор и математика;
3. Английски език с профилиращи предмети втори чужд език по избор и история.
Приемът ще се осъществява по Наредба № 11 на МОН от 2005 г. и Заповед № РД 09 – 1132 от 04.09.2013 г., които са публикувани на страницата на Министерството - www.mon.bg, www.hristo-yassenov.com. Като втори чужд език може да се избира между испански, руски, немски или английски език /изучават се интензивно от ІХ клас/.
За приемни изпити важат оценките от външното оценяване на седмокласниците по български език и литература и по математика, които се проведоха  на 21.05.2014 г. и 23.05.2014 г. След получаването на служебните бележки с резултатите в училището – гнездо СОУ”Христо Ясенов”- гр. Етрополе от 17 юни до 20 юни трябва да се подаде заявление по образец, получената служебна бележка, удостоверение за завършен седми клас и копие от акт за раждане.
В заявлението се посочва желанието на учениците и техните родители за учене за всички паралелки с прием след VІІ клас в Софийска област  като ги подредят според предпочитанието си.
Първото класиране на учениците е на 26 юни 2014 г. 
Второто класиране на учениците е на 04 юли 2014 г. 
Третото класиране на учениците е на 17 юли 2014 г. 
За всички подробности по приема и процедурите можете да прочете в информационното табло на входа на училището и/или да се информирате в канцеларията. За контакти: тел. 0720 / 6 21 35, 6 20 79.


Чакаме да получим за публикуване подобно съобщение и от Професионална гимназия „Тодор Пеев”-Етрополе.