Три докладни за отпускане на средства в размер до 210 000 лева за село Новачене са включени в дневния ред на днешното заседание на ОбС. До 80 000 лева от общата сума са за изграждане на канализация по улиците „Скобелев”, „Панайот Волов”, „Ангел Кънчев”, ул.”Седма” и ул.”11-та”, до 70 000 лева – за ремонтни дейности на църквата и до 60 000 лева – за изграждане на спортна площадка. Парите ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината, се посочва в докладните до ОбС.


В хода на обсъждането на докладната за отпускане на сумата за канализация, съветникът Христо Якимов каза: „В Инвестиционната програма на общината не са предвидени капиталови разходи за тези дейности. Затова предлагам те да бъдат заложени в бюджета за следващата година”.


В отговор Георги Георгиев заяви: „Това не касае ромската махала, а махалата, която не е гласувала за Вас”. Кметът добави, че внася предложението по искане на жители на село Новачене.


Цветан Цолов предложи докладните за отпускане на средства за населеното място да отпаднат от дневния ред на заседанието, като се мотивира, че към нито една от тях не е приложена количествено-стойностна сметка. Цолов попита защо общината заделя средства само за Новачене.
Кметът отговори, че нито едно село в общината не е подминато и изброи какви ремонти се извършват на този етап в другите населени места. Той бе подканен от Иван Гавалюгов да отговори защо към докладните няма приложени количествено-стойностни сметки.
„Не съм задължен да представям подробна количествено-стойностна сметка пред ОбС. Такава се изготвя от фирмите, които представят оферти за участие в обществените поръчки”, подчерта Георгиев.


Цветан Миньовски заяви, че ще подкрепи проекта за решение, но в тази връзка напомни на общинското ръководство, че детската градина в Скравена се нуждае спешно от ремонт. Последвалият отговор от Георги Георгиев бе: „Ремонтирахме отоплителната инсталация в детската градина, с което дадохме начало на ремонтните дейности. Сега общината кандидатства с проект за енергийна ефективност на четири детски градини, между които е и детската градина в Скравена.”.


Д-р Веселка Златева изрази мнение, че с отпускането на тези средства се оказва, че село Новачене е облагодетелствано от общинското ръководство. Тя предложи сумата, която възлиза на 210 000 лева, да бъде разпределена на петте големи села в общината. Вместо да даде ясен и аргументиран отговор, Георги Георгиев се обърна към съветничката с думите: „Опитвате се да бъдете общественик, но не Ви се отдава, не сте родена за такава, защото за пореден път БСП изгуби изборите в общината.”.


В крайна сметка докладната за отпускане на средства за изграждане на канализация получи 19 гласа „за” и 8 „въздържал се”.
Дебати имаше и по другите две докладни, но и те бяха подкрепени от мнозинството в ОбС.