В началото на месец септември започна изграждането на мини парк с детска площадка в кв. „Триъгълника“ в Трудовец. Ремонтните дейности ще приключат през следващата седмица, като те включват: изграждане на отвеждаща канализация, ремонт на тротоарната настилка и бордюри, изграждане на бетонна площадка за детски игрови съоръжения (95 кв/м), подновяване на каменната облицовка на обществената чешма и други.


Общата стойност на инвестицията е 30 000 лв. с ДДС. Парите са предвидени в общинската програма за капиталови разходи за Трудовец през тази година. В сумата не са включени средства за игровите съоръжения. Затова общинското ръководство е внесло за разглеждане в общинския съвет докладна с искане за отпускане на 11 000 лева с ДДС. Те са необходими за закупуване на оборудването /люлки, къщички и други съоръжения/ и за закупуване и монтиране на ударопоглъщаща настилка. 


Докладната ще бъде разгледана от общинските съветници на извънредната сесия, която ще се състои на 13 октомври.