По искова молба на „Чавдар” ЕАД в несъстоятелност в Софийски окръжен съд е образувано дело срещу община Ботевград за връщане на неоснователно получени суми, представляващи такса битови отпадъци и данък недвижими имоти, които възлизат общо на 349 000 лева. В тази връзка общината ще ангажирана адвокат за осигуряване на правна помощ и съдействие. Размерът на адвокатския хонорар бе утвърден на вчерашното заседание на ОбС - 11 380 лева. Той е съобразен с разпоредбите на Наредбата за минималните размери за адвокатските възнаграждения. Това е записано в докладната до Общинския съвет. Съветниците подкрепиха предложението средствата за хонорара да бъдат осигурени от собствени приходи на общината.